3ply Body 9pcs Apple Shape qab-qacaq dəsti

BÜTÜN SINIFLI ÇELİK MƏHSƏZƏLƏRİ ÜÇÜN PLY,BÜTÜN SIRALI BİZLİK BİRLİYİ ÜÇÜN TRI-PLY,5BÜTÜN KLADE ÇELİK MƏHSƏZƏ VERİN, 5BÜTÜN SIRALI BAKIR KƏZƏLLİ MƏHSƏZƏ VERİN, PASLANMAZ ÇELİK BAZARLIQ, TƏLİMAT, PASLANMAZ ÇELİK MƏTBƏX
NƏZƏRİNƏ MƏLUMAT