7ширхэг 3 Биеийн индукцийн тогооны багц

БҮХ АНГИ ТӨМӨР ТӨМРИЙН УУРХАЙН ТРИ-ПЛИ,БҮХ КЛАСТ ЗЭСИЙН ЦЭВЭРЛЭГЭЭНИЙ ТРИ-ПЛИ,5БҮХ АШИГТАЙ ТӨМӨР ТӨХӨӨРӨМЖИЙН АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨӨЛӨӨ, 5БҮХ КЛАП ЗЭСИЙН ЦӨНГИЙН ЦЭВЭРЛЭГЭЭГЭЭР ЗАРНА, ТӨМӨРГҮЙ ТӨМӨР ТӨХӨӨРӨГЧ, ХАВТАР, ГАНГҮЙ ТӨМӨР ГАЛ БАЙНА
ОДОО АЖИЛЛАГАА